Brainstorm Registration

Climate City Campus voor

Contact

Climate City Campus

Final Symposium 2015

As the series of the CCC lectures has been completed, we are happy to invite you in our FINAL SYMPOSIUM, which will be held on Tuesday, June 16th at 18:30-20:30 at the BLUE Room in TU Delft Library. During the Final Symposium, a poster competition will take place, with our students defending their individual work. The winner will win a special prize!!

2013-2014 student projects' presentations

The 2013-2014 Climate City Campus projects have been completed and therefore, our students are going to present their work! Therefore, we would like to invite you in our projects' presentation event which will be held in the HIVE Room, in TU Delft Library on Friday, February 20th at 18:30.

 

 

Climate City Campus Projects

During the academic year 2013-2014 many students worked on several projects, proposed by our Climate City Campus lecturers.All of those projects were recently completed. Congratulations to all our students who participated in those projects!!

Green Campus Sustainability Symposium

Honours Programme Delft (HDP) March Newsletter

                                 

                              Click Here to read the Newsletter

Climate City Campus kick-off meeting

Brainstorming Session

The brainstorming on topic "How can we make TU Delft the best monitored campus in the world? " was held on  22 November 2012, 12:00 - 13:30 at   2.62 CiTG faculty. Here you can find minutes of the brainstorming session. 

Wat is Climate City Campus?

Hoe om te gaan met klimaatverandering in de stad? Climate City Campus zoekt antwoorden op deze vraag. Er is relatief weinig bekend over hoe het weer zich in steden werkt, het effect van klimaatverandering op steden en het effect van steden op klimaatverandering.

Climate City Campus speelt in op twee ontwikkelingen die de wereld de komende decennia een ander aanzien zullen geven: klimaatverandering en verstedelijking. De aarde warmt langzaam op en metereologen verwachten een toename van extreem weer. Tegelijkertijd vindt er een ongekende verstedelijking plaats. Sinds 2008 leeft voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. De Verenigde Naties verwacht dat deze verstedelijking zich in de komende decennia in een nog sneller tempo zal doorzetten.

Kwetsbare infrastructuur

De infrastructuur van de moderne samenleving is kwetsbaar voor verstoringen zoals die van extreem weer. Hoe dichter het netwerk, hoe groter de kwetsbaarheid. Steden zijn met hun dichte netwerken kwetsbaar voor verstoringen, maar diezelfde netwerken bieden ook enorme kansen om onze samenleving beter te bewapenen tegen calamiteiten. Het ontbreekt de huidige observatietechnologie aan flexibiliteit en nauwkeurigheid. Waarnemingen van burgers kunnen de gaten dichten. Door zowel gebruik te maken van de huidige observatietechnologie als van crowdsourcing,  kunnen we meer nauwkeurige weersvoorspellingen doen. De gemeente Rotterdam heeft hier bijvoorbeeld veel belangstelling voor. Met een lokaler weerbericht kan Rotterdam het waterbeheer aanpassen en zo efficiënter maken.

Levend lab

Climate City Campus gebruikt de campus van de TU Delft, een kleine stad op zichzelf, als levend lab voor onderzoek naar de interactie tussen klimaat, steden en haar bewoners. De doelstelling is om de campus uit te rusten met een scala aan sensoren maar ook gebruik te maken van crowdsourcing.
Climate City Campus is een programma van het Delft Environment Initiative.

                                          

 

Naam auteur: Matthias Bakker
© 2019 TU Delft

Metamenu